SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Mengapa Minder terhadap Barat? (2)

Selasa, 09 November 2004
Kebanyakan hujatan terhadap Islam belakangan ini terjadi akibat kebodohan, kesilauan rasa minder terhadap peradaban Barat. Baca CAP Adian Husaini, MA ke 76 (bagian kedua) Mengapa Minder terhadap Barat? (2)

(Eksposisi Tesis Islam-Barat Prof. Naquib al-Attas)

Menurut Prof. Naquib al-Attas, bukan hanya dari segi ajaran, Islam membongkar dasar-dasar kepercayaan agama Kristen, tetapi kemuncuan Islam pada awal abad ke-7 M, juga memberikan tantangan hebat terhadap eksistensi politik, ekonomi, dan geografi Kristen. Fajar Islam kemudian mengubah peta sejarah, khususnya di kawasan Timur Tengah. Islam menggantikan posisi Kristen sebagai agama dominan saat itu. Secara panjang lebar hal ini dikatakan oleh al-Attas dalam bukunya “Risalah untuk Kaum Muslimin” sebagai berikut:

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

“Pada waktu fajar Islam mulai menyingsing maka agama Kristian itu sudahpun menguasai kawasan yang luasnya melingkungi Eropah Barat hingga ke Timur, termasuk Asia Barat dan Afrika Utara… akan tetapi impian agung dan idam-idaman yang tentu giat membujuk hasrat dan ghairah penganjur serta penganut-penganut agama Kristian Barat itu tiba-tiba getar gugur hancur akibat terbitnya Islam. Islamlah agama yang mula-mula menda’wahkan peranannya sebagai agama yang bersifat menyeluruh bagi anutan segenap masyarakat insani; agama yang merupakan fitrah atau mengandung bawaan asal sifat insani; yang mula-mula menda’wa bagi membetul dan melengkapkan agama-agama lampau, khususnya agama Yahudi dan Kristian; yang mula-mula menggugat dan melaberak dasar-dasar akidah agama Kristian…

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Kemudian gugatan serta laberakan batin terhadap agama Kristian itu disusuli segera dengan cabaran (tantangan.pen.) zahir yang merupakan perkobaran Islam, dalam masa sejarah yang sesingkat lebih kurang lima puluh tahun sahaja, laksana api yang merebak menjalar keluar dari tanah Arab ke Mesir; ke Afrika Utara (al-Maghrib); ke Spanyol; ke Iraq; ke Syria; ke Farsi; ke India dan China sehingga sampai juga ke Kepulauan Melayu-Indonesia ini! Dalam masa hampir dua ratus tahun sesudah Hijratu’l-Nabiy (shallallaahu ‘alaihi wa sallam), maka jajahan dan kawasan Islam itu luasnya lebih jauh besar dari jajahan dan kawasan agama dan imperaturia manapun dalam dunia, dan melingkungi kawasan-kawasan Eropah Barat dan Timur termasuk negeri Turki. Orang-orang Islamlah yang pertama mena’lukkan orang Barat; yang pertama memainkan peranan besar dalam menyanjung tinggi pelita ilmu pengetahuan ke Eropah dan dengan demikian menerangi suasana gelap gulita yang menyelubungi dunia Barat dewasa itu; yang pertama melangsungkan pembicaraan akliah menerusi ilmu kalam dengan para failasuf dan ahli teologi agama Kristian Barat… Pukulan zahir batin yang mahahebat yang telah dikenakan oleh Islam kepada agama Kristian dan Kebudayaan Barat itu tentulah terasa oleh hati sanubarinya bagai sebatan cemeti yang terlalu amat pedih menggeleparkan, hingga lalu memaksa meragut keluar dari dalam kunhi jiwanya satu laungan mahadahshat yang ngilunya masih dirasai olehnya kini! “Shahadan, maka sesungguhnya tiada hairan bagi kita jikalau agama Kristaan Barat dan orang Barat yang menjelmakan Kebudayaan Barat itu, dalam serangbalasnya terhadap agama dan orang Islam, akan senantiasa menganggap Islam sebagai bandingnya, sebagai tandingnya, sebagai taranya dan seterunya yang tunggal dalam usaha mereka untuk mencapai kedaulatan duniawi.

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Dan kita pun tahu bahawa tiadalah dapat Islam itu bertolak-ansur dalam menghadapi serangan Kebudayaan Barat, justru sehingga Kebudayaan Barat itu tentulah menganggap Islam sebagai seterunya yang mutlak; dan kesejahteraannya hanya akan dapat terjamin dengan kemenangannya dalam pertandingan mati-matian dengan Islam, sebab selagi Islam belum dapat ditewaskan olehnya maka akan terus ada tanding dan seteru yang tiada akan berganjak daripada mencabar dan menggugat kedaulatan serta faham dasar-dasar hidup yang dida’yahkan olehnya itu.”

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Al-Attas mengimbau agar kaum Muslimin tidak alpa dan lena dalam mengemban tugasnya sebagai umat Islam. Umat Islam tidak seharusnya secara bulat-bulat menerima dan mengharapkan harapan yang sia-sia bantuan dan kerjasama serta persahabatan yang ikhlas dari yang lain. Ia mengajak umat Islam merenungkan makna firman Allah dalam surat al-Baqarah 120:

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

“Tiada akan orang Yahudi dan Kristian itu rela menerimamu melainkan kau jua yang dikehendaki mereka mengikut cara agamanya. Katakanlah (olehmu): Sesungguhnya Petunjuk Allah – itulah satu-satunya Petunjuk. Andai kata kau mengikut hawa nafsu mereka, sesudah sampai kepadamu Ilmu yang Sebenarnya, maka tiada akan kau dapati bagimu Pelindung mahupun Penolong yang akan dapat mencegah tindak balasan Allah.”

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Diingatkan oleh al-Attas dengan bahasa yang lugas:

“Bukankah di zaman kita ini pun jelas bahawa orang-orang Yahudi dan Kristian – yang keduanya menjelmakan sifat asasi Kebudayaan Barat – memang tiada rela menerima baik seruan Islam dan kaum Muslimin, melainkan kita jua yang dikehendaki mereka mengikut cara agamanya? – menganuti sikap hidup yang berdasarkan semata-mata keutamaan kebendaan, kenegaraan dan keduniaan belaka. Dan agama dijadikannya hanya sebagai alat bagi melayani hawa nafsu. Bukankah Ilmu yang sebenarnya sudah sampai kepada kita?. Maka mengapa pula kita membiarkan sahaja nasib Umat kita dipimpin oleh pemimpin-pemimpin politik, kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan juga para ulama yang lemah dan palsu yang sebenarnya tiada sedar bahawa mereka sedang mengekori hawa nafsu Kebudayaan Barat! Mereka membayangi Kebudayaan Barat dalam cara berfikir, dalam sikap beragama, dalam memahami nilai-nilai kebudayaan dan mengelirukan faham serta tujuan ilmu. Kepada Kebudayaan Baratkah akan kita berlindung, akan kita memohon pertolongan, yang akan dapat mencegah tindak balasan Allah kelak? Waspadalah saudaraku Muslimin sekalian!”

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Berbeda dengan Samuel P. Huntington yang sejak tahun 1960-an sudah menjadi penasehat politik Amerika Serikat (AS), dan menulis bukunya, Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, untuk bahan merumuskan kebijakan politik negaranya, sosok al-Attas adalah sosok seorang ilmuwan dan akademisi yang sangat peduli dan berkecimpung dalam hampir seluruh hidupnya dalam dunia pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Al-Attas sama sekali bukan sosok politisi. Ia tipe ilmuwan murni, ulama, yang meyakini bahwa problema mendasar yang dihadapi umat Islam dan dunia internasional adalah masalah keilmuan (knowledge). Ia seperti mengikut jejak ulama-ulama Islam terdahulu, seperti al-Shafii, al-Ghazali, Imam Ahmad, dan sebagainya, yang bergiat dalam ilmu dan menjaga kemandirian dan sikap kritis terhadap penguasa. Sebagai ulama yang memiliki tanggung jawab keilmuan dan penjagaan aqidah dan eksistensi umat Islam, Naquib al-Attas menyerukan agar kaum Muslim – disamping memahami Islam dengan baik – juga memahami secara mendalam realita peradaban Barat. Ia mencatat bahwa, “Kebanyakan orang Islam belum lagi mengetahui dan mengenali apa dia sebenarnya Kebudayaan Barat itu. Sebelum dapat kita mengukuhkan diri terhadap serangan yang ditujukan kepada kita oleh Kebudayaan Barat maka perlulah bagi kita mengenali sifat-sifat asasi kebudayaan itu.”

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Teori al-Attas tentang sifat-sifat asasi peradaban Barat dan Islam telah menarik banyak perhatian dunia internasional. Buku-bukunya diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Ia memiliki pendirian yang kokoh dan tajam, meskipun harus memberikan kritik langsung terhadap peradaban Barat di depan para cendekiawan Barat itu sendiri. Sebagai contoh, perhatian terhadap teori al-Attas adalah apa yang dilakukan oleh sebuah Foundation di Australia “The Cranlana Program” yang menerbitkan dua volume buku berjudul Powerful Ideas: Perspectives on the Good Society (2002). Buku ini menghimpun gagasan pemikir-pemikir besar dalam sejarah umat manusia. Gagasan al-Attas yang diambil adalah pemikirannya yang tertuang dalam sebuah tulisan berjudul “Dewesternization of Knowledge”.

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Secara lebih sederhana, hakikat peradaban Barat dijelaskan al-Attas dalam buku Risalah untuk Kaum Muslimin:

“Biasanya yang disebutkan orang sebagai Kebudayaan Barat itu adalah hasil warisan yang telah dipupuk oleh bangsa-bangsa Eropah dari Kebudayaan Yunani Kuno yang kemudian diadun pula dengan campuran Kebudayaan Rumawi dan unsure-unsur lain dari hasil cita-rasa dan gerak-daya bangsa-bangsa Eropah sendiri, khususnya dari suku-suku bangsa Jerman, Inggris dna Perancis. Dari Kebudayaan Yunani Kuno mereka telah meletakkan dasar-dasar falsafah kenegaraan serta pendidikan dan ilmu pengatahuan dan kesenian; dari Kebudayaan Rumawi Purbakala mereka telah merumuskan dasar-dasar undang-undang dan hokum serta ketatanegaraan. Agama Kristian, sungguhpun berjaya memasuki benua Eropah, namun tiada juga meresap ke dalam kalbu Eropah. Justru sesungguhnya agama yang berasal dari Asia Barat dan merupakan, pada tafsiran aslinya, bukan agama baharu tetapi suatu terusan dari agama Yahudi itu, telah diambil- alih dan dirobah-ganti oleh Kebudayaan Barat demi melayani ajaran-ajaran dan kepercayaan yang telah lama dianutnya sebelum kedatangan ‘agama Kristian’. Mereka telah mencampuradukkan ajaran-ajaran yang kemudian menjelma sebagai agama Kristian dengan kepercayaan-kepercayaan kuno Yunani dan Rumawi, dan Mesir dan Farsi dan juga anutan-anutan golongan Kaum Biadab.”

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Dengan sifat dan posisi agama Kristen, sebagai agama mayoritas bangsa Barat, semacam itu, maka Kebudayaan Barat sejatinya bukanlah berdasarkan pada agama, tetapi pada falsafah. Dalam hal ini, pandangan al-Attas sejalan dengan pandangan Iqbal, Sayyid Qutb, Ali an-Nadwi, Muhammad Asad, dan banyak cendekiawan Muslim lainnya. Namun, pandangan al-Attas tentang peradaban Barat ini tampak lebih mendalam dan sistematis, ketika ia berhasil meramu unsur-unsur pembentuk peradaban Barat itu dengan proporsional, terutama ketika mendudukkan posisi warisan Yunani Kuno, Romawi, dan Kristen dalam peradaban Barat. Dengan mengesampingkan agama dan menjadikan falsafah sebagai asas berpikirnya, maka tiada tempat dalam jiwa pengalaman mereka itu beragama sesuatu ketetapan mengenai keyakinan. Mereka hanya menegaskan dasar ‘teori’, yaitu ilmu pengetahuan atau hasil akal-nazari yang berlandaskan dugaan dan sangkaan-sangkaan dan pencapaian akal jasmani yang mungkin benar dan mungkin tidak benar. Maka dari itu, dasar ‘ilmu’ yang demikian dan sikap hidup yang menjadi akibatnya, tiadalah akan dapat membawa kepada keyakinan. Sifat agama Kristen itu sendiri, yang problematis dalam asas-asas kepercayaannya, menurut al-Attas, juga turut membentuk sikap peradaban Barat. Secara singkat, al-Attas menyimpulkan sifat-sifat asasi Kebudayaan Barat, yaitu (1) berdasarkan falsafah dan bukan agama, (2) falsafah yang menjelmakan sifatnya sebagai humanisme, mengikrarkan faham penduaan (dualisme) yang mutlak dan bukan kesatuan sebagai nilai serta kebenaran hakikat semesta, dan (3) Kebudayaan Barat juga berdasarkan pandangan hidup yang tragic. Yakni, mereka menerima pengalaman ‘kesengsaraan hidup’ sebagai suatu kepercayaan yang mutlak yang mempengaruhi peranan manusia dalam dunia.

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Dengan memahami hakikat peradaban Barat yang tidak berdasarkan agama dan hanya berdasarkan spekulasi semacam itu, Al-Attas sampai pada kesimpulan bahwa problem terberat yang dihadapi manusia dewasa ini adalah hegemoni dan dominasi keilmuan Barat yang mengarah pada kehancuran umat manusia. Satu fenomena yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Al-Attas memulai tulisannya dalam ‘Dewesternization of Knowledge’ dengan ungkapan, bahwa sepanjang sejarahnya, manusia telah menghadapi banyak tantangan dan kekacauan. Tetapi, belum pernah, mereka menghadapi tantangan yang lebih serius daripada yang ditimbulkan oleh peradaban Barat saat ini.

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Kritik-kritik al-Attas terhadap karakteristik keilmuan Barat modern, misalnya, juga disampaikan saat Konferensi Internasional para Filosof pada Januari 2000, di University of Hawai. Konferensi ini diikuti oleh sekitar 160 cendekiawan dari 30 negara dan berlangsung selama dua minggu. Tema yang dibahas ialah “Technology and Cultural Values on the Edge of the Third Millennium”. Dalam editorialnya terhadap buku kompilasi hasil konferensi itu, tiga ilmuwan terkenal, yaitu Pater D. Hershock, Marietta Stepaniants, dan Roger T. Ames, mencatat bahwa paparan al-Attas yang menyorot kesesuain dan ketidaksesuaian antara tradisi Barat dalam sains dan teknologi dengan sistem epistemologi dan metafisika Islam, merupakan paparan yang artikulatif, cermat, dan sistematis, tentang basis revisi Islami terhadap tujuan dan premis-premis moral dalam sains dan teknologi.

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Dalam uraiannya ini, al-Attas banyak menjelaskan berbagai perbedaan fundamental antara konsep sekular Barat dan Islam dalam berbagai persoalan. Dalam soal konsep kebahagiaan (happiness), misalnya, al-Attas menjelaskan sikap Muslim yang menolak konsep Aristotelian tentang kebahagiaan yang hanya menyentuh aspek duniawi, dan hingga kini diikuti oleh konsep modern. Ia menegaskan tentang sikap pandangan hidup (worldview) Islam yang tidak memisahkan aspek duniawi dengan akhirat. Konsepsi modern tentang kebahagiaan, (sa’adah) menurut al-Attas, esensinya sama dengan konsepsi manusia di masa lalu, di era paganisme. Sedangkan konsep kebahagiaan dalam Islam, akan dialami dan disadari oleh orang-orang yang benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah dan mengikuti bimbingan-Nya. Puncak kebaikan dalam hidup adalah Cinta kepada Allah.

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Dalam berbagai tulisan dan ceramahnya, al-Attas tampak berusaha keras memberikan keyakinan kepada kaum Muslimin, terutama para cendekiawannya, tentang keagungan konsep peradaban Islam, dibandingkan konsep peradaban lainnya. Ia sangat menekankan perlunya kaum Muslimin mengkaji dan memahami khazanah keilmuan yang telah dicapai para ulama Muslim yang agung di masa lalu. Ia menanamkan jiwa optimisme, meskipun Islam menghadapi serangan hebat dari berbagai penjuru. Tahun 1959, jauh sebelum menempuh jenjang pendidikan tinggi di Barat, al-Attas sudah mengamati kondisi kaum Muslimin yang memilukan. Ketika itu, ia menulis sebuah puisi:

Muslim tergenggam belenggu kafir,

Akhirat luput, dunia tercicir,

Budaya jahil luas membanjir,

Banyak yang karam tiada tertaksir.

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Sebab utama yang melilit kondisi kaum Muslimin, kata al-Attas, adalah kejahilan masyarakat Islam terhadap Islam, sebagai agama yang sebenarnya dan peradaban yang luhur dan agung yang telah menghasilkan ilmu-ilmu Islamiyah yang mampu mewujudkan pandangan hidup (worldview) tersendiri yang unik.

Paparan al-Attas tentang peradaban Barat perlu dikaji secara cermat. Sebab, apa yang disampaikannya berpuluh tahun lalu kini banyak menjadi kenyataan. Kaum Muslim – khususnya di Indonesia – kini disuguhi satu tragedi intelektual yang memilukan. Begitu banyak sarjana Muslim yang terpesona dan mengagungkan pandangan hidup Barat dan teori-teori para ilmuwan Barat, meskipun harus mengorbankan keyakinan Islam. Al-Attas mengajak kaum Muslimin untuk memahami Barat secara mendalam, bukan bersikap anti-Barat. Banyak hal yang dapat diambil dan dipelajari dari Barat, tetapi bukan menjiplak pandangan hidup Barat yang mengebiri dan membunuh agama sendiri, semisal paham sekularisme dan pluralisme agama.

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Jika Barat maju secara fisik dengan membuang dan mengebiri agamanya, kaum Muslimin tidak perlu mencontoh mereka. Sebab, Islam memang berbeda dengan Kristen. Dengan mengkaji Barat dengan baik, dan juga Islam dengan baik, menurut al-Attas, maka kaum Muslim tidak akan mengalami sikap rendah diri. Sebab mereka memiliki ajaran agama dan Kitab Suci yang agung. Wallahu a’lam. (KL, 4 November 2004).

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Kampanye Mengkritik al-Quran

Minggu, 10 Oktober 2004
Di Indonesia, belakangan banyak orang keranjingan Abu Zayd. Mereka seperti istri Aladdin, menukar lampu lama dengan lampu “si tukang sihir”. CAP ke-73 Adian Husaini, MA

Entah nasib apa yang menimpa Dunia Islam dan umat Islam Indonesia khususnya pada hari-hari ini. Serangan dan kritikan bertubi-tubi terhadap Islam, Kitab Sucinya, dan umatnya bukan saja datang dari mereka yang secara logika sepatutnya membenci dan memusuhi Islam. Tetapi, kadangkala, serangan dan kritik itu justru dari kalangan kaum Muslim sendiri. Bahkan, dari mereka yang mengaku sebagai intelektual Muslim dari satu organisasi Islam tertentu.

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Senin, 04 Oktober 2004, seorang yang menyebut dirinya dari “Presidium Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah” menulis artikel di Harian Republika, dengan judul “Islam dan Pertarungan Rezim Intelektual”. Pada umumnya, tulisan itu mendukung gagasan Nasr Hamid Abu Zayd tentang penggunaan hermeneutika untuk al-Quran. Berikut ini kutipan sebagian artikel tersebut: “Di mata kalangan Islam ortodoks, al-Quran adalah sabda Tuhan yang abadi. Dia selalu ada sebagai sifat Tuhan, dan tidak pernah diciptakan, karena sifat Tuhan adalah sesuatu yang melekat dalam diri Tuhan dan Tuhan tidak menciptakan sifat-sifat itu. Bahwa teks abadi ini telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad pada abad ke-7 masyarakat Arab sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menampakkan makna al-Quran, yang merupakan sebuah kitab yang harus dibaca secara literal dan selalu benar di sepanjang masa. Akibatnya, tidak ada tradisi kritisisme tekstual terhadap al-Quran yang sama dengan Bibel Hebrew dan Perjanjian Baru (New Testament).”

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Jika dicermati, tulisan itu rancu, secara intelektual. Solah-olah, orang Islam yang tidak mengikuti tradisi kritisisme tekstual terhadap al-Quran adalah Islam ortodoks, karena tidak mau mengikuti jejak Yahudi dan Kristen. Jadi, yang mengikuti jejak Yahudi dan Kristen bukan Muslim ortodoks. Lalu, orang Islam yang mengikuti jejak Yahudi dan Kristen itu disebut apa? Muslim yang maju? Muslim yang modern? Muslim yang terbuka? Muslim yang progresif? Atau apa? Kata ortodoks, sebenarnya berasal dari bahasa Yunani “orthodoxos”, yang artinya “having the right opinion” atau “mempunyai pendapat yang benar”. (orthos: straight, correct). Tapi, kata ini sekarang dipersepsikan sebagai “kolot, anti-kemajuan”, dan sejenisnya.

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Diskusi tentang al-Quran, kalam Allah, dan sifat Allah telah menjadi perdebatan sengit antara Mu’tazilah dan Ahlu Sunnah. Mu’tazilah berpendapat, bahwa al-Quran adalah makhluk, sebagai bagian dari konsep mereka tentang penyucian Allah dari sifat tasybih, yaitu menyerupakan Dzat dan sifat Allah dengan makhluk-Nya. Dengan demikian pemikiran khalq al-Qur’an Mu’tazilah sebenarnya untuk memperkuat konsep tanzih yang menyangkal keberbilangan Yang Qadim. Konsep Mu’tazilah sebenarnya merupakan respon yang menyangkal ekstrimitas madhhab tasybih. Namun, pada akhirnya mereka juga terjebak dalam bentuk ekstrimitas yang lain. Sebab, konsep ini telah menafikan keberadaan sifat, ketika mereka menyatukannya dengan dzat (al-sifat ‘ainu al-dzat). (Lihat artikel “Studi Komparatif: Konsep al-Quran Nasr Hamid dan Mu’tazilah”, Majalah Islamia No 2).

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Konsep al-Quran Mu’tazilah itu sama sekali berbeda dengan konsep al-Quran sebagai “produk budaya” Abu Zayd. Sebab, konsep Abu Zayd, adalah konsep yang jauh lebih ekstrim dari Mu’tazilah dan mendekati konsep kaum Kristen terhadap Bible mereka. Dari konsep Kitab Suci sesuai Bible ini, maka akan berkembang pula konsep penafsiran metode hermeneutika yang juga berkembang dalam tradisi Kristen. Fenomena ini tidak kita jumpai dalam perjalanan tradisi intelektual Mu’tazilah. Mu’tazilah tidak mengembangkan tradisi kritik teks al-Quran (naqd al-khithab), sebagaimana dilakukan kaum Yahudi dan Kristen terhadap Kitab Suci mereka. Masalah ini perlu ditekankan, agar kita tidak terjebak dengan anggapan sepintas, seolah-olah pemikiran Abu Zayd tentang “textual criticism” terhadap al-Quran adalah kelanjutan dari tradisi pemikiran di kalangan Muslim. Dulu, di zaman Khalifah al-Ma’mun, Imam Ahmad bin Hanbal menjadi tokoh Ahlu Sunnah yang rela dipenjara dan disiksa karena menentang konsep Mu’tazilah yang dipaksakan penguasa.

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Saat ini, seluruh umat manusia juga dipaksa oleh “penguasa dunia” (negara adidaya) untuk menerapkan sekularisme – ideologi Nasr Hamid Abu Zayd. Sekedar menyegarkan ingatan kita, salah satu gagasan sentral Abu Zayd yang kontroversial adalah konsepnya tentang al-Quran, yang ia tekankan sebagai “produk budaya”, “teks historis”, “teks linguistik”, atau “teks manusiawi”. Meskipun tidak menafikan unsur ilahiah (divinity) al-Quran, Abu Zayd memandang teks al-Quran sudah “memanusiawi” dan masuk dalam kerangka teks historis dan budaya Arab. Abu Zayd masuk dalam diskursus teks, sebab sebagai hermeneut (pengaplikasi hermeneutik) dalam interpretasi al-Quran, ia harus melakukan “dekonstruksi” dan “deabsolutisasi” konsep al-Quran sebagai “the word of God” (dei verbum), yang menjadi mainstream pemikiran Muslim (ahlu sunnah). Ia tulis buku-buku yang mengupas persoalan teks dan kritik terhadapnya, seperti “Mafhum al-Nash al-Dirasah fi Ulum al-Quran” dan “Naqd al-Khithab al-Dini”.

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Di sinilah Abu Zayd kemudian menempatkan Nabi Muhammad saw — penerima wahyu — pada posisi semacam “pengarang” al-Quran. Ia menulis dalam bukunya, Mafhum al-Nash, bahwa al-Quran diturunkan melalui Malaikat Jibril kepada seorang Muhammad yang manusia, dan merupakan bagian dari sosial budaya dan sejarah masyarakatnya.

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Dalam tradisi hermeneutika Bible, analisis terhadap kondisi psiko-sosial penulis Bible memang memungkinkan. Sebab, masing-masing Bible memang ada penulisnya. Tetapi, siapakah pengarang al-Quran? Dalam konsep Islam, Nabi Muhammad saw, sebagai seorang ‘ummiy, adalah penerima pasif wahyu. Konsep bahwa teks al-Quran adalah “spirit wahyu dari Tuhan” identik dengan konsep teks Bible, bahwa “The whole Bible is given by inspiration of God”. Pendapat Abu Zayd, menurut Dr. Gerard R. Wiegers, dosen Universitas Leiden, memang melewati batas pemahaman al-Quran yang mapan.

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Konsep Abu Zayd tentang al-Quran berdampak pada metode penafsiran al-Quran yang dia ajukan, yang menggunakan pendekatan historisitas-budaya. Ia berupaya menjebol konsep dan metode tafsir al-Quran Ahlu-Sunnah. Ia mencatat: “Kekeliruan yang mendasar pada sikap Ahlussunnah, dulu dan sekarang, adalah usaha mereka mengaitkan ‘makna teks’ dan ‘dalalah-nya’ dengan masa kenabian, risalah, dan turunnya wahyu. Ini bukan saja kesalahan ‘pemahaman’, tetapi juga merupakan ekspresi sikap ideologisnya terhadap realitas — suatu sikap yang bersandar pada keterbelakangan, antikemajuan dan anti- progresivitas. Oleh karena itu kaum Ahlu Sunnah menyusun sumber-sumber utama penafsiran al-Quran pada empat hal: penjelasan Rasulullah saw, sahabat, tabi’in, dan terakhir yaitu tafsir bahasa.”

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Benarkah Ahlu Sunnah mendukung keterbelakangan dan antikemajuan, seperti klaim Abu Zayd? Pendapat Abu Zayd seperti itu tentu saja bukan pendapat ilmiah yang didukung oleh data-data yang kuat. Selama ratusan tahun, kaum Muslim mengalami zaman keemasan dan mencapai kemajuan di berbagai bidang justru ketika mereka menganut pola pemahaman Ahlu Sunnah. Upaya untuk meruntuhkan konsep Ahlu Sunnah dilakukan Abu Zayd dengan menyerang sejumlah tokoh utamanya, seperti Imam al-Shafii, al-Ash’ari, dan al-Ghazali. Imam al-Syafii dituduhnya mengubah teks primer (al-Quran) menjadi teks sekunder (al-hadits), dan sebaliknya.

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Abu Zayd, yang mengaku seorang sekular, bukan orang baru dalam membongkar konsep al-Quran. Arkoen dan Fazlur Rahman, sudah melakukan itu. Rahman menyatakan, dalam bukunya, “Islam”, bahwa “the Quran is entirely the Word of God and, in an ordinary sense, also entirely the word of Muhammad.” Arkoun, dalam bukunya “Rethinking Islam Today”, menyayangkan sarjana Muslim yang tidak mau mengikuti jejak kaum Kristen dalam melakukan kritik folosofis terhadap teks suci al-Quran. Pada 1927, pendeta Kristen Prof. Alphonse Mingana, menyatakan, “Sudah tiba saatnya untuk melakukan kritik teks terhadap al-Qur’an sebagaimana telah kita lakukan terhadap kitab suci Yahudi yang berbahasa Ibrani-Arami dan kitab suci Kristen yang berbahasa Yunani (The time has surely come to subject the text of the Kur’an to the same criticism as that to which we subject the Hebrew and Aramaic of the Jewish Bible, and the Greek of the Christian scriptures).”

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Memang, studi kritik teks al-Quran tidak berkembang di kalangan Muslim. Bahkan, setelah Abu Zayd menulis buku “Kritik terhadap Teks Keagamaan” (Naqd al-Khithab al-Dini). Ini berbeda dengan pesatnya studi kritis teks Bible. Dr. Ernest C. Colwell, dari School of Theology Claremont, misalnya, selama 30 tahun menekuni studi ini, dan menulis satu buku berjudul “Studies in Methodology in Textual Criticism on the New Testatement”. Buku-buku karya Prof. Bruze M. Metzger, guru besar The New Testament di Princeton Theological Seminary, menunjukkan, bagaimana kuatnya tradisi kajian kritis terhadap Teks Bible. Juga, Werner Georg Kume, The New Testament: The History of the Investigation of Its Problem, (Nashville: Abingdon Press, 1972). Ini bisa dipahami, sebab Bible menyimpan problematika tekstualitas yang rulit. Richard Elliot Friedman, dalam bukunya, Who Wrote the Bible, menulis, bahwa hingga kini siapa yang sebenarnya menulis Kitab (The Old Testament) ini masih misterius. The Five Book of Moses, kata Friedman, merupakan teka-teki paling tua di dunia (It is one of the oldest puzzles in the world).

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Fenomena dalam tradisi Kristen itu sangat berbeda dengan apa yang terjadi dalam tradisi Islam. Kaum Muslim, sepanjang sejarahnya, tidak pernah menggugat atau mempersoalkan otentisitas teks al-Quran– termasuk Mu’tazailah. Karena itulah, secara prinsip, teks al-Quran tidak mengalami problema sebagaimana problema teks Bible. Norman Daniel dalam bukunya, Islam and The West: The Making of an Image, menegaskan: “The Quran has no parallel outside Islam.”

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Di kalangan Kristen, hanya kelompok fundamentalis saja yang masih percaya Bible sebagai “dei verbum”. Sebab itu, sangatlah aneh, jika ada sebagian kalangan Muslim yang membawa nama Muhammadiyah kemudian dengan bangganya mengecam kaum Muslim yang tidak mau mengkritisi al-Quran, sebagaimana kaum Yahudi dan Kristen mengkritisi Bible mereka.

Untuk memperjelas siapa dan bagaimana hubungan konsep Abu Zayd dengan konsep-konsep dalam tardisi Kristen-Barat, berikut ini beberapa kutipan dari buku “Meretas Kesarjanaan Kritis al-Quran: Teori Hermeneutika Nasr Abu Zayd” (2003), yang ditulis oleh seorang murid Abu Zayd di Universitas Leiden:

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

“Dia telah mengkritik para Muslim konservatif seperti Al-Imam al-Syafi’i, Al-Imam al-Asy’ari, Abu Hamid al-Ghazali (dari periode klasik), dan Sayyid Quthub, Hasan al-Banna, Muhammad al-Ghazali, Fahmi Huwaydi, Muhammad al-Baltaji, dan Ab al-Shabur Syahin (dari periode modern), dan juga para Muslim rasionalis klasik seperti Mu’tazilah dan Ibnu Rusyd (Averoisme), serta para Muslim liberal modern seperti Hasan Hanafi dan Muhammad Shahrour. Abu Zayd berupaya untuk memformulasikan sebuah perangkat metodologis yang dapat dipergunakan untuk mendeteksi pembacaan-pembacaan ideologis atas teks-teks keagamaan. Dalam hal ini, pendapat Abu Zayd yang berkaitan dengan pembacaan ideologis mengingatkan kita kepada “hermeneutic of innocent” nya E.D. Hirsch, Jr, walaupun tak persis sama, yang sesungguhnya, menurut saya, tidak dapat lagi dipertahankan pada era pascaGadamer– tokoh yang dianggap justru banyak mempengaruhinya.

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Abu Zayd secara berulan-ulang mengatakan bahwa sebuah pembacaan ideologis dan subjektif atas al-Quran tidak lebih daripada manipulasi makna, yang bertentangan dengan objektivitas ilmiah. Bahkan, ideologi itu sendiri, menurutnya, adalah sebuah ‘penyakit’ yang harus diberantas. Pada titik ini, pengaruh konsep Marxis tentang ideologi, sebagaimana disinyalir oleh para penentangnya, bagaimana pun terbukti adanya. Para Marxis melihat ideologi sebagai sebuah ‘distorsi’ realitas, dan mereka juga mengkontraskannya dengan “kesadaran sejati” (true consciousness) “Kesadaran akan subjektivitas dan kecenderungan ideologis ini, menurut hemat saya, haruslah dimasukkan dalam asumsi-asumsi epistemologis. Subjektivisme dan kecenderungan ideologis bukanlah hal yang harus disingkirkan, namun malah harus dimasukkan sebagai faktor penting dalam membangun sebuah teori hermeneutika. Pada tingkat ini, kesadaran itu telah bekerja dalam level yang lebih riil, yakni level epistemologis. Upaya semacam ini tampaknya absen di dalam karya-karyanya”.

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

“Meskipun Abu Zayd sangat kritis terhadap pembacaan-pembacaan ideologis atas teks-teks keagamaan, sebagian besar tulisannya, pada kenyataannya, bersifat ideologis pula. Ada dua ideologi penting yang mendasari karya-karyanya, yaitu sekularisme dan akademisme, dengan tanpa mengatakan bahwa kedua ideologi ini, dan pengaruh dari keduanya, berdampak negatif. Saya hanya bermaksud menunjukkan bahwa, secara sadar atau tidak ideologi dan subjektivitas Abu Zayd hadir dalam tulisan-tulisannya.

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Artinya, ‘klaim ideologis’ itu dapat dikenakan kepada siapa saja, karena ‘klaim’ itu sendiri merefleksikan ideologi tertentu. Sebagaimana tertulis dalam bab pertama, Abu Zayd memosisikan dirinya sebagai seorang intelektual Muslim sekularis. Meskipun dia mendefinisikan sekularisme sebagai sebuah “interpretasi sejati dan ilmiah atas Agama”, tidaklah berarti bahwa sekularisme bukan sebuah ideologi “Kepercayaan Abu Zayd akan otoritas nalar, objektivitas, dan akademisme membimbingnya untuk menjadi wakil sah dari pengikut rasionalis pencerahan modern. Namun, fakta bahwa dia terkadang mengadopsi konsep-konsep posmodernisme tidaklah terbantahkan. Fouad Ajami, misalnya, mengatakan, bahwa Abu Zayd sangat “at home dengan metode dan bahasa Michel Foucault dan Antonio Gramsci”, dan Edward Said mengatakan, bahwa “utang terhadap Foucoult adalah jelas” ketika Abu Zayd menggunakan konsep “wacana” dalam (buku) “Naqd al-Khithab al-Dini” (Kritik atas Wacana Keagamaan). Namun, tidak dapat dikatakan bahwa Abu Zayd bekerja dalam kerangka posmodernisme, yang justru menolak sentralitas nalar, objektivitas, dan akademisme, hal yang justru paling dibela Abu Zayd.

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Lagi pula, dia tidak pernah menyatakan dukungannya terhadap posmodernisme, dan tidak pernah mengutip karya-karya posmodernis, meskipun, sebagaimana yang diakuinya, dia membaca beberapa karya itu.” (hal.158-161).

Salah satu produk hasil penggunaan metode hermeneutika ala Abu Zayd, misalnya, adalah pendapatnya, bahwa jin dan setan tidak ada dalam realitas dan hanya ada dalam mitos. Karena melihat wahyu sebagai proses evolusioner transformasi dari sebuah pandangan dunia mitologis kepada pandangan dunia rationalistik, maka di akhir analisisnya tentang jin, setan, sihir, dan hasad, Abu Zayd berkesimpulan, bahwa semua itu pada hekikatnya bersifat mitologis, “hidup” dalam konsep mental saja, dan tidak ada dalam realitas. (hal. 119). “Pengaruh Ferdinad de Saussure jelas dalam interpretasi tentang kekuatan-kekuatan jahat di atas, khususnya yang terkait dengan tanda-tanda linguistik. De Saussure berpendapat bahwa “tanda-tanda linguistik bukanlah hubungan (link) antara sebuab benda dengan sebuah nama, namun antara sebuah konsep dengan sebuah pola suara.” (hal. 126).

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Membaca kesimpulan dan analisis murid Abu Zayd di Leiden tersebut, maka tidaklah berlebihan jika Dr. Syamsuddin Arif dalam artikelnya di Harian Republika (30 September 2004), yang berjudul “Kisah Intelektual Nasr Hamid Abu Zayd” menulis: “Terus-terang saya tidak begitu tertarik oleh teori dan ide-idenya mengenai analisis wacana, kritik teks, apalagi hermeneutika.

Sebabnya, saya melihat apa yang dia lontarkan kebanyakan — untuk tidak mengatakan seluruhnya — adalah gagasan-gagasan nyeleneh yang diimpor dari tradisi pemikiran dan pengalaman intelektual masyarakat Barat”. Orang macam Abu Zayd ini cukup banyak. Ia jatuh ke dalam lubang rasionalisme yang digalinya sendiri. Ia seperti istri Aladdin, menukar lampu lama dengan lampu baru yang dijajakan oleh si tukang sihir.” Wallahu a’lam. (KL, 7 Oktober 2004).

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Presiden SBY dan tantangan Hegemoni Amerika (2)

Sabtu, 02 Oktober 2004
AS akan terus berusaha melemahkan kelompok-kelompok Islam. Meski SBY seorang Muslim dan memiliki intelektualitas tinggi, tapi bisakah dia bebas dari hegemoni AS? Baca CAP ke 72 Adian Husaini

Jika direnungkan secara jujur, setelah hampir 60 tahun merdeka, banyak tujuan kemerdekaan Indonesia yang masih belum tercapai. Bahkan, beberapa diantaranya, lebih buruk kondisinya dibandingkan dengan kondisi sebelum kemerdekaan. Kekayaan alam berangsur habis. Lingkungan hidup semakin terkikis. Kualitas pendidikan rakyat kebanyakan menurun drastis. Belum lagi jika disimak semangat berkorban dan perasaudaraan yang menipis. Kekerasan dalam berbagai bentuknya merajalela. Penindasan dan kezaliman ada di mana-mana. Mulai dari atas sampai bawah.

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Padahal, tujuan kemerdekaan Indonesia telah cukup jelas dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945, seperti melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Bangsa ini dulu ingin merdeka dengan harapan mereka menjadi semakin taqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa dan semakin sejahtera hidupnya. Lima Presiden sudah berlalu: Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati. Tetapi, harapan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia masih menjadi impian gratis bagi kebanyakan orang.

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Dalam kondisi keterpurukan seperti ini, wajarkah kita berharap besar pada Presiden SBY? Mampukan ia – setidaknya – memberi harapan, bahwa Indonesia mampu keluar dari kemelut yang sangat pelik dan rumit itu? Secara intelektual SBY bisa dikatakan oke. Ia lulus doktor dari salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, Institut Pertanian Bogor. Kemampuan berkomunikasinya sangat tinggi.

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Di kalangan tentara, ia termasuk perwira yang dikenal bersih dari skandal soal perempuan. Ayahnya sempat mengenyam pendidikan Pondok Pesantren Gontor. Mertuanya, Sarwo Edhi Wibowo, dikenal sebagai tokoh penting dalam penumpasan Gerakan pemberontakan PKI. Artinya, SBY ada potensi dan peluang untuk melakukan perubahan yang mendasar dan penting bagi masa depan Indonesia, bukan sekedar perubahan superfisial untuk komoditi politik. Diharapkan, SBY memiliki jiwa patriot yang tinggi yang sangat mencintai bangsa dan negaranya, dan tentunya sangat prihatin dengan kondisi yang menimpa bangsa dan negaranya saat ini. Lalu, ia berazam dan bertekad mempertaruhkan hidupnya untuk memajukan bangsa dan negaranya.

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Namun, kita memahami, tantangan yang dihadapi SBY bukan main besarnya. Baik dari dalam, maupun dari luar. Dalam seminar tentang masa depan politik Indonesia di Universiti Malaya, 15 Mei 2004, saya menyampaikan satu makalah berjudul “PEMILU 2004: TITIK CRUCIAL POLITIK INDONESIA”. Di dalam makalah itu saya mencatat, bahwa “Presiden terpilih 2004-2009 mendatang memiliki posisi yang sangat “crucial” (sangat penting, sulit; Latin: crux=cross). Jika dia mampu meletakkan pondasi politik yang kokoh dan memberikan harapan kepada rakyat akan perbaikan di masa mendatang, maka besar kemungkinan, demokrasi ‘liberal’ di Indonesia masih bisa dipertahankan, mungkin dengan beberapa modifikasi dan proses sentralisasi kekuasaan. Jika Presiden dan legislatif tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, dan kondisi Indonesia sama saja atau lebih buruk dari sebelumnya, maka bukan tidak mungkin, skenario munculnya rezim militer akan benar-benar terjadi di Indonesia. (Analisis tentang masalah ini bisa disimak dalam buku William Oltman, berjudul “Dibalik Keterlibatan CIA”, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001).”

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Bagaimana pun, resultante politik di Indonesia bukan hanya ditentukan oleh seorang Presiden, tetapi juga oleh sejumlah aktor penting, seperti lembaga legislatif, faktor internasional (terutama AS/Barat) dan kekuatan Cina Perantauan (overseas chinese). Amerika memang bukan satu-satunya faktor signifikan yang akan mempengaruhi corak dan resultante politik Indonesia di bawah Presiden SBY. Tetapi, peran dan pengaruh AS di Indonesia sangatlah besar, di berbagai bidang: politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan bidang pemikiran Islam. Dalam bidang ekonomi, Indonesia sulit keluar dari jeratan tiga lembaga yang berada di bawah kendali AS, yaitu IMF, Bank Dunia, dan WTO. Padahal, tiga lembaga ini mendapat begitu banyak protes dari para aktivis anti-globalisasi. Pada April 2000, sekitar 10.000 demonstran berusaha menggagalkan Pertemuan Musim Semi IMF dan Bank Dunia di Washington DC. Sebagian besar mereka adalah kelompok aktivis LSM yang membentuk satu gerakan dengan nama “Mobilization for Global Justice”. Berbagai kelompok dan organisasi bersepakat menentang ‘globalisasi’ dan ‘kapitalisme’, dan ‘global violance’. Mereka juga secara khusus melakukan penentangan terhadap tiga lembaga yang mereka katakan sebagai ‘unholy trinity of undemocratic institutions’, yaitu IMF, World Bank, dan World Trade Organization, yang berjasa memelihara kemiskinan, degradasi lingkungan hidup, dan sebagainya. Para demonstran itu dihadapi dengan kekerasan oleh polisi, dengan pepper spray, gas air mata, dan semprotan air.

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Berkaitan dengan politik global untuk mempertahankan ‘hegemoni AS’, yang saat ini menjadi agenda baru bagi pemerintah Indonesia adalah kebijakan AS terhadap Islam. Hingga 11 September 2001, meskipun sudah 10 tahun konsep “New World Order” diluncurkan oleh kalangan neo-konservatif di AS, tetapi tidaklah terlalu mudah menampatkan Islam sebagai ‘musuh global’ menggantikan posisi komunisme. Namun, peristiwa 11 September 2001, telah mengubah peta dunia. Dalam buku terbarunya, Who Are We? (New York: Simon&Schuster, 2004), Huntington menempatkan satu sub-bab berjudul “The Search for an Enemy”. Ia mencatat, bahwa pasca Perang Dingin, AS memang melakukan pencarian musuh baru, yang kemudian menemukan musuh baru bernama “Islam militan”. Huntington menulis: “Some Americans came to see Islamic fundamentalist groups, or more broadly political Islam, as the enemy, epitomized in Iraq, Iran, Sudan, Libya, Afghanistan under Taliban, and to lesser degree other Muslim states, as well as in Islamic terrorist groups such as Hamas, Hezbollah, Islamic Jihad, and the al-Qaeda network… The cultural gap between Islam and America’s Christianity and Anglo-Protestanism reinforces Islam’s enemy qualifications. And on September 11, 2001, Osama bin Laden ended America’s search. The attacks on New York and Washington followed by the wars with Afghanistan and Iraq and more diffuse “war on terrorism” maka militant Islam America’s first enemy of the twenty-first century.”

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Tentu, sangatlah sulit bagi dunia Islam menerima standar AS dalam soal Islam militan. Dunia Islam, misalnya, tetap menolak menyamakan antara al-Qaeda dengan Hamas atau Jihad Islam di Palestina, sebab mereka melakukan perjuangan membebaskan negeri mereka dari penjajahan Israel. Politik Islam AS ini tidaklah jauh berbeda dengan zaman kolonial klasik yang menempatkan kaum pribumi yang melakukan perlawanan terhadap penjajah sebagai musuh penjajah dan memberi mereka cap sebagai “kaum ekstrimis”, “pemberontak”, dan sebagainya. Memang, bisa dipahami, untuk memberikan legitimasi kehadiran dan eksistensi tentara dan industri senjatanya, AS melakukan personifikasi musuh baru, dalam simbol Osama bin Laden dan al-Qaeda. Berikutnya dibuat peta jaringan al-Qaeda yang merambah ke mana-mana, bahkan dikaitkan dengan semua gerakan atau kelompok Islam yang ingin mengamalkan ajaran agamanya, yang berbeda dengan pandangan hidup dan sistem hidup Amerika. Inilah satu skenario, yang sebenarnya sulit dikualifikasikan secara ilmiah.

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Jika tujuan dari politik global pada masa “New World Order” adalah terjaminnya status “superpower tunggal” – tanpa rival baru – maka bisa dipahami jika AS kemudian menempatkan Islam sebagai ancaman terbesar yang mereka anggap berpotensi menggoyahkan hegemoni adikuasa itu. Di sinilah, lagi-lagi, rumusan yang diberikan oleh ilmuwan seperti Huntington, menjadi pedoman pembuat kebijakan politik di AS. Dalam bukunya, The Clash of Civilizations and the Remaking of New World Order, Huntington juga sudah mengingatkan Barat agar mereka waspada terhadap perkembangan Islam. Sebab, Islam adalah satu-satunya peradaban yang pernah menggoyahkan dan mengancam peradaban Barat. (Islam is the only civilization which has put the survival of the West in doubt, and it has done at least twice). Ia menegaskan, bahwa konflik antara Demokrasi Liberal dengan komunisme hanyalah bersifat sesaat dan superfisial, dibandingkan dengan konflik yang mendalam antara Islam dan Kristen. (The twentieth-century conflict between liberal democracy and Marxist-Leninism is only a fleeting and superficial historical phenomenon compared to the continuing and deeply conflictual relation between Islam and Christianity).

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Karena itulah, Huntington memperingatkan, pertumbuhan penduduk Muslim merupakan satu faktor destabilitas terhadap masyarakat Muslim dan lingkungannya. Jumlah besar kaum muda Muslim dengan pendidikan menengah akan terus memperkuat kebangkitan Islam dan militansi Islam, militerisme, dan imigrasi. Hasilnya, pada awal-awal abad ke-21, Barat akan menyaksikan kebangkitan kekuatan dan kebudayaan non-Barat dan sekaligus benturan antar-masyarakat non-Barat atau dengan Barat. (

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Meanwhile Muslim population growth will be a destabilizing force for both Muslim societies and their neighbours. The large number of young people with secondary educations will continue to power Islamic Resurgence and promote Muslim militancy, militarism, and imigration. As a result, the early years of the twenty-first century are likely to see an ongoing resurgence of non-Western power and culture and the clash of the peoples of non-Western civilizations with the West and with each other).

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Lalu, dalam buku “Who Are We?”, Huntington menempatkan satu sub-bab berjudul “Militant Islam vs. America”, yang menekankan, bahwa saat ini, Islam militan telah menggantikan posisi Uni Soviet sebagai musuh utama AS. (This new war between militant Islam and America has many similarities to the Cold War). Jadi, Huntington memang menggunakan istilah perang (war) antara AS dengan Islam militan. Tetapi, definisi dan identifikasi Huntington tentang siapa yang disebut sebagai Islam militan melebar ke mana-mana, bukan hanya kelompok yang secara fisik menyerang AS seperti Osama bin Laden atau al-Qaeda group, melainkan semua kelompok Islam yang bersifat negatif terhadap AS.

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Kata Huntington, sebagaimana dilakukan oleh Komunis Internasional dulu, kelompok-kelompok Islam militan melakukan protes dan demonstrasi damai, dan partai-partai Islam ikut bertanding dalam pemilihan umum. Mereka juga melakukan kerja-kerja amal sosial. Tanpa menampilkan sebab-sebab dan fakta yang memadai, Huntington menulis, bahwa selama beberapa dekade terakhir, kaum Muslim memerangi kaum Protestan, Katolik, Kristen Ortodoks, Hindu, Yahudi, Budha atau Cina. (In recent decades, Muslims have fought Protestan, Catholic, and Orthodox Christians, Hindus, Jews, Buddhists, and Han Chinese). Ia menyinggung kasus Bosnia tetapi tidak memaparkan bagaimana kaum Muslim menjadi korban kebiadaban yang tiada tara di Bosnia. Samantha Power, dalam bukunya “A Problem from Hell: America and The Age of Genocide” (London: Flamingo, 2003), membongkar habis-habisan sikap tidak peduli AS terhadap praktik pembasmian umat manusia di berbagai tempat, termasuk di Bosnia. Buku ini memenangkan hadiah Pulitzer tahun 2003. Dalam kasus Bosnia, tulis Samantha, AS bukan hanya tidak berusaha menghentikan pembasmian etnis Muslim, tetapi malah memberi jalan kepada Serbia untuk melaksanakan kebiadaban mereka. (Along with its European allies, it maintained an arms embargo against the Bosnian Muslims from defending themselves).

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Sebagaimana Bernard Lewis, Huntington juga tidak mau melakukan kritik internal terhadap kebijakan AS yang imperialistik – sebagaimana banyak dikritik oleh ilmuwan-ilmuwan seperti Noam Chomsky, Paul Findley, dan Edward Said. Ia hanya mau menunjukkan bahwa Islam adalah musuh besar dan bahaya bagi Barat dan AS khususnya. Ia menampilkan polling-polling di sejumlah negeri Islam yang menunjukkan, sebagian besar kaum Muslim sangat tidak menyukai kebijakan AS. Misal, sebuah polling di sembilan negara Islam, antara Desember 2001-Januari 2002, menampilkan realitas opini di kalangan Muslim, bahwa AS adalah “kejam, agresif, sombong, arogan, mudah terprovokasi dan bias dalam politik luar negerinya.”

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Tetapi, Huntington tidak mau menampilkan fakta bahwa kebencian masyarakat Barat (Eropa dan rakyat AS sendiri) terhadap kebijakan-kebijakan politik AS juga sangat besar. Bahkan, jauh lebih besar dari apa yang terjadi di kalangan Muslim. Di dunia Islam, tidak ada demonstrasi besar-besaran menentang AS seperti yang terjadi di berbagai negara Eropa dan di dalam AS sendiri. Karena itu, sangatlah naif, bahwa ilmuwan seperti Huntington ini justru mencoba menampilkan fakta yang tidak fair dan sengaja membingkai Islam sebagai musuh baru AS. Bahkan ia menyatakan, “The rhetoric of America’s ideological war with militant communism has been transferred to its religious and cultural war with militant Islam.”

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Cara berpikir dan program kelompok neo-kon dan ilmuwan-ilmuwan neo-konservatif di AS itu tentu berpengaruh besar terhadap corak dan arah politik Indonesia, yang merupakan satu negeri Muslim terbesar di dunia. Karena itu, sangatlah wajar, jika ia mendapat perhatian khusus, sekaligus dengan dana dan sanksi, sesuai politik “carrot and stick policy”. Siapa yang menurut akan diberi ganjaran berupa hadiah duniawi yang melimpah. Siapa yang membangkang akan dihukum. Apa dampak politik Islam AS terhadap Indonesia?

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Pertama, Indonesia akan dicegah untuk tampil sebagai kekuatan besar yang mengarah untuk menjadi rival baru bagi sang superpower tunggal. Karena itu, bisa dipahami, jika proyek globalisasi neo-liberal yang berdampak pada ketergantungan dan kelemahan Indonesia, akan terus dipertahankan. Jeratan utang terhadap Indonesia terus dipertahankan. Sistem moneter dan pasar bebas terus dijalankan. Belakangan, posisi Indonesia semakin melemah, menyusul banyaknya perusahaan-perusahaan strategis milik negara yang dijual kepada asing.

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Kedua, AS memantau, mencegah, dan berusaha melemahkan kelompok-kelompok Islam yang mereka kategorikan sebagai ‘militant’ dan pada saat yang sama bekerjasama dan menyokong proses liberalisasi dan sekularisasi Islam di Indonesia. Sebab itu bisa dipahami, mengapa tokoh-tokoh liberal Islam diperlakukan sebagai “The darling of America”, mendapatkan kucuran dana yang melimpah dan promosi intelektual besar-besaran. Pada saat yang sama, menyusul peristiwa 11 September 2001, keran dana dari negeri-negeri Islam tersumbat, atau minimal mengalami hambatan besar, karena dana-dana dari Timur Tengah tidak jarang dikait-kaitkan dengan isu terorisme Islam.

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Sebenarnya, politik Islam AS yang dirumuskan oleh kaum neo-kon ini menjadi beban berat bagi negara dan bangsa AS. Sebab, mereka telah menyeret AS ke dalam perang yang semu dan tanpa batas. Ini akan menjebak AS masuk ke dalam situasi “imperial overstrecth” yang menjadi sebab utama hancurnya imperium-imperium terdahulu. AS bukan hanya mengurusi politik, militer, dan ekonomi dunia, tetapi juga mamaksakan diri menentukan “keimanan” atau “kesekuleran” penduduk bumi.

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Siapa pun dan bagaimana pun latar belakangnya, Presiden SBY adalah seorang Muslim dan memiliki kadar intelektualitas cukup tinggi untuk memahami politik global AS saat ini. Saya menduga, tidak mudah bagi AS untuk mendiktekan kemauan dan politiknya yang tidak masuk akal kepada Presiden SBY, termasuk dalam soal Islam. Efeknya, bisa berakibat fatal bagi keberlangsungan kekuasaan Presiden SBY, yang tidak memiliki basis kekuatan dominan di lembaga legislatif. Terlepas dari tekanan kepentingan mana pun, tugas berat Presiden SBY adalah melakukan rekonsiliasi nasional yang mampu menghimpun kesatuan visi dan kekuatan bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Ini hanya mungkin dilakukan jika SBY melakukan terobosan dan perubahan fundamental dalam kebijakan yang dirumuskannya. Satu langkah penting adalah dengan melakukan penghematan besar-besaran anggaran negara, memotong semua pengeluaran yang tidak perlu, kecuali untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat: pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Karena itu, tidak bisa tidak, SBY mesti memulai dari dirinya sendiri, lalu keluarganya, lingkungan istana, kabinetnya, dan terus ke bawah.

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Indonesia hanya mungkin bersikap mandiri dan terbebas dari tekanan mana pun, jika pemimpin dan rakyatnya mau bersikap mandiri. Kita tunggu, apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mampu memikul beban yang amat berat ini. Allah SWT yang memberikan kekuasaan kepada Presiden SBY, bukan rakyat, bukan Partai Demokrat. Kapan saja, kekuasaan itu bisa dicabut. Dan Allah menjadi saksi di dunia dan akan meminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Wallahu a’lam. (KL, 1 Oktober 2004).

==========================
SMS kata mutiara unik – kumpulan SMS-SMS kata mutiara unik untuk pacar – koleksi SMS kata mutiara lebay untuk wanita (not here)
==========================

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: